Jord- og betonarbejde

Vi udfører alle former for jordarbejde:

 • Byggemodning af grunde
 • Udgravning til kældere
 • Udgravning til rørlægning
 • Afrømning af muld til veje
 • Muldregulering
 • Terrænregulering
 • Kapillarlag til huse (fugtsikring)
 • Bundsand

Ligeledes udfører vi alle former for betonarbejde, herunder støbning, og vi har især stor erfaring med

 • Støbning af fundamenter
 • Støbning af gulve
 • Støbning af sokler til huse