Kloak

Kloakarbejde – Entreprenør Jes Pedersen klarer det hele

Har du problemer med fugt- eller lugtgener? Eller skal du have udskiftet kloakrør og afløbssystemer eller renoveret en brønd?

Kloakarbejde omfatter et bredt spektrum af opgaver inden for blandt andet etablering, renovering og vedligeholdelse af afløb og kloakker til forebyggelse af problemer med fx rotter og oversvømmelser.

Entreprenør Jes Pedersen klarer det hele. Vi har mange års erfaring med blandet andet:


– Rensning af kloakanlæg
– Spildevandsystemer
– Etablering af dræn og nedsivningsanlæg

Vi løser opgaver for både private, virksomheder, kommuner og institutioner.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

©2023 Entreprenør Jes Pedersen ApS / webdesign: nisted-bruun.dk